Organisatie

Stichting Breder heeft een raad van bestuur. Die is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hierboven staat de raad van toezicht. De raad van toezicht komt vijf keer per jaar bij elkaar en houdt toezicht op het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast is er een cliëntenraad die de belangen van alle cliënten vertegenwoordigt voor de verschillende vormen van zorg die Stichting Breder biedt. Tot slot is er een vertrouwenspersoon met wie je jouw zorgen over de begeleiding kunt bespreken.

Cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over het beleid, bestaande dienstverlening en eventuele plannen voor nieuwe vormen van hulpverlening. Ze denken mee over wat er goed gaat of wat wellicht anders kan of zou moeten. De cliëntenraad komt drie keer per jaar bij elkaar en praat dan met de verantwoordelijke uit de organisatie waarbij deze dingen aan de orde komen.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit drie personen. Een deel hiervan is zelf cliënt bij Stichting Breder en een deel wettelijke ouder/verzorger van een cliënt van Stichting Breder. Alle leden zijn 18 jaar of ouder.

De cliëntenraad heeft een eigen e-mailadres waarop zij bereikbaar is: clientenraad@stichtingbreder.nl