Financiering en kosten

Om zorg of ondersteuning van Breder te krijgen heb je een beschikking nodig van de gemeente. Voor de WLZ een indicatie van het CIZ. Hieruit wordt de zorg/ondersteuning gefinancierd. 
 
Daarnaast moet er vanuit de overheid een eigen bijdrage worden betaald als je 18 jaar of ouder bent. Hoeveel dat is, is afhankelijk want de zorg of ondersteuning die je krijgt. Je kunt dit opzoeken op de website van het Cak. https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
Voor aanvullende diensten worden geen kosten berekend. 
 
Onafhankelijk cliëntadviseur
Er kan door iedereen gebruik gemaakt worden van een onafhankelijk clientadviseur van MEE als je vragen hebt over ondersteuning, er een indicatie aangevraagd moet worden of er andere vragen zijn. 
 
Voor vragen vanuit de Wet langdurige zorg kan er contact worden opgenomen met een borgadviseur van Menzis. 
 
Menzis Zorgadviseur
Voor vragen of advies over langdurige zorg, wachttijdbemiddeling, mantelzorg 
088 222 42 42
Lokaal tarief 
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 19:00 uur