Samenwerking

Stichting Breder werkt met een aantal strategische partners samen. Strategisch in de zin van direct betrokken bij de zorgverlening van Stichting Breder, of strategisch in de zin van ondersteunend, en tegelijk strategisch. Hoe, wat of met wie we samenwerken, het heeft allemaal tot doel om de zorgdienstverlening voor de client te verbeteren. Dat is het uitgangspunt.

Collega zorgaanbieders

In veel situaties bieden we zorg met en via anderen zorgaanbieders. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld convenanten met Stichting Ons BedrijfStichting Arta en Zorgboerderij Klein Essen en Kwadrant4work.

Ondersteuning

Voor diagnostiek en onderzoek wordt samengewerkt met hulpverleningspraktijk Fides (GZ psycholoog, orthopedagogen); ook voor korte begeleidingstrajecten wordt gebruik gemaakt van de specifieke kennis van Fides. Breder Advies en Linternet zijn de organisaties die ons helpen bij zorgprocesoptimalisatie en ICT-ondersteuning. Voor het bepalen van strategie en voor wat betreft strategische keuzes werken we samen met Van Milaan, Scholing & Advies.

Relaties

Verder zijn er goede contacten met: Mee VeluweMaatschappelijke Dienstverlening VeluweBureau Jeugdzorg GelderlandBureau Jeugdzorg UtrechtTrajectumKarakterGGZ centraal.

 

terug
vorige
volgende