Missie en Visie Stichting Breder

Visie

We zien ondanks de steeds ingewikkelder wordende samenleving mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zo 'normaal' mogelijk functioneren, omdat ze vaardigheden hebben ontwikkeld en slimme ondersteuning krijgen of hebben gekregen.

Stichting Breder wil in haar hulpverlening aan bovenstaande handen en voeten geven.

Missie

De missie van Breder is om in de FoodValley en aanpalende regio's goede zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren (jong)volwassenen en hun ouders, zodat ze zo snel mogelijk (weer) zo normaal mogelijk gewoon aan de maatschappij kunnen deelnemen. We hanteren daarbij een aantal principes en kernwaarden:

  • Wij vinden dat hulpverlening dichtbij, efficiënt en vraaggericht geboden moet worden.
  • We benaderen elk cliënt op een positieve manier.
  • We vinden dat iedereen dezelfde kansen verdient.
  • We gaan uit van gelijkwaardigheid en begrijpen dat de cliënt zoveel mogelijk de regie wil houden.
  • We snappen dat meedoen in de samenleving belangrijk is en dat iedereen een zo gewoon mogelijk leven wil leiden.


Klik hier voor de algemene voorwaarden van Stichting Breder.

 
 

Schalock, R. L. (1997). Quality of life. Volume 2: Application to persons with disabilities. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.

terug
vorige
volgende