Organisatie en Netwerk

Organisatie

Stichting Breder heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht; het Beleid van Breder (2017) vind je hier. Er is een Cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten vertegenwoordigt voor de verschillende vormen van zorg die Stichting Breder biedt; inzicht in onze klanttevredenheid vind je hier.  Daarnaast is er een vertrouwenspersoon met wie je je zorgen over de begeleiding kunt bespreken. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over de bestaande dienstverlening. Zij denkt mee over eventuele plannen voor nieuwe vormen van hulpverlening en over het beleid van Stichting Breder. Verder denkt de cliëntenraad mee over dat wat er goed gaat of dat wat wellicht anders kan of zou moeten. De cliëntenraad komt drie keer per jaar bij elkaar en praat dan met de verantwoordelijke uit de organisatie waarbij deze dingen aan de orde komen.

In de cliëntenraad zitten drie personen waarvan een deel zelf cliënt is bij Stichting Breder en een deel wettelijke ouder/verzorger is van een cliënt van Stichting Breder. Alle leden zijn 18 jaar of ouder.

De cliëntenraad heeft een eigen mailadres waarop zij bereikbaar is: clientenraad@stichtingbreder.nl

Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

Binnen Stichting Breder vinden we het belangrijk dat je een goede band hebt met de begeleider(s) en je op je gemak voelt bij hen. Daarom doen we wat we kunnen om goed met elkaar om te gaan. Toch kan het zijn dat je je als cliënt op een ongewenste manier behandeld voelt.

Wat kan je er aan doen?

Als je vindt dat je door iemand van Stichting Breder op een ongewenste manier wordt behandeld, hopen we dat je dit eerst met diegene zelf kan bespreken. Probeer er samen uit te komen. Soms kan dit niet of helpt het niet. Misschien durf je het niet of twijfel je wat je er mee moet en wil je daar graag met iemand over praten. In al die gevallen kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Breder. Zij wil het er graag met je over hebben. Je kan het ongewenste gedrag melden en de vertrouwenspersoon kan je helpen een klacht in te dienen. Het is wel belangrijk om te weten dat het alleen kan gaan over ongewenste benadering van iemand van Stichting Breder naar jou of je kind toe. 

De gesprekken tussen de cliënt en de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Je kunt zonder toestemming van Stichting Breder contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon voor Stichting Breder
Vertrouwenspersoon vanaf 1 juni 2013 is Jabca Bakker, e-mail: jabca@stichtingbreder.nl; telefoonnummer: 0342 846871 of 06 46183921

Zie verder ook de manier om een klacht in te dienen (klachtenregeling).

Netwerk

Stichting Breder werkt met een aantal strategische partners samen. Strategisch in de zin van direct betrokken bij de zorgverlening van Stichting Breder, of strategisch in de zin van ondersteunend, en tegelijk strategisch. Hoe, wat of met wie we samenwerken, het heeft allemaal tot doel om de zorgdienstverlening voor de cliënt te verbeteren. Dat is het uitgangspunt.

Steun

Diverse organisaties geven extra middelen voor onze zorgverlening. Zo hebben we onder andere de volgende financiële bedragen ontvangen:

  • Nationaal Fonds Kinderhulp: 615 EUR om kinderen op de woonlocatie in 2012/2013 te laten participeren in sport en muziekles.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Collega zorgaanbieders

In veel situaties bieden we zorg met en via anderen zorgaanbieders. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld convenanten met Stichting Ons Bedrijf, Stichting Arta en Zorgboerderij Klein Essen en Kwadrant4work.

Ondersteuning

Voor diagnostiek en onderzoek wordt samengewerkt met hulpverleningspraktijk Fides (GZ psycholoog, orthopedagogen); ook voor korte begeleidingstrajecten wordt gebruik gemaakt van de specifieke kennis van Fides. Breder Advies en Linternet zijn de organisaties die ons helpen bij zorgprocesoptimalisatie en ICT-ondersteuning. Voor het bepalen van strategie en voor wat betreft strategische keuzes werken we samen met Van Milaan, Scholing & Advies.

Relaties

Verder zijn er goede contacten met: Mee Veluwe, Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Bureau Jeugdzorg Utrecht, Trajectum, Karakter, GGZ centraal.

Onderwijsinstellingen

Stichting Breder is een Calibris erkend leerbedrijf. Regelmatig komen met name jonge mensen via Calibris werkervaring opdoen bij Stichting Breder. HBO-stages en afstudeertrajecten kunnen ook bij Stichting Breder worden uitgevoerd; we hebben in dat verband goede ervaringen en relaties met Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Utrecht (HU).

 

terug
vorige
volgende