Stichting Breder

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Die hulp kan je nodig hebben als jij of iemand uit je gezin een beperking of psychische problemen heeft. Samen kijken we wat nodig is om zo prettig en gewoon mogelijk te leven.

Misschien heb je ondersteuning thuis nodig. Of hulp bij de opvoeding van je kind. Misschien wil je graag in contact komen met anderen, heeft een tiener het nodig om een weekend te gaan logeren met andere kinderen, of misschien is het nodig dat een kind een tijdje, of voor lange tijd bij ons begeleid komt wonen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden bij Stichting Breder.

Wij vinden het belangrijk dat jij de zorg krijgt die je nodig hebt. Wij gaan uit van het positieve, iedereen verdient dezelfde kansen. We gaan uit van gelijkwaardigheid en begrijpen dat je zoveel mogelijk de regie wilt houden. We snappen dat je mee wilt doen in de samenleving en dat je een zo gewoon mogelijk leven wilt leiden. Daar willen we je graag bij helpen.

Stichting Breder biedt vier typen zorg:

  1. Ambulante ondersteuning (begeleiding individueel)
  2. Begeleid wonen
  3. Begeleiding groep en tijdelijk verblijf (begeleiding groep)
  4. Praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)
terug
vorige
volgende